fbpx

Huisregels Kermistuin

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico. De organisatie van De Kermistuin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. 

Toegang

Toegang is voor 16+ (op zondag voor alle leeftijden met dien verstande dat bezoekers onder de 16 jaar alleen onder begeleiding van een ouder/voogd toegang hebben op zondag).

Geen buggy’s of kinderwagens het terrein op. Deze moeten buiten het terrein netjes aan de kant worden neergezet.

Controle op leeftijd bij de ingang. Iedereen moet zich dus kunnen identificeren!

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Iedere bezoeker wordt bij de ingang gecontroleerd op verboden middelen door middel van een VOT (oppervlakkige fouillering). Denk hierbij aan wapens / (spul lijkend op) drugs / alcohol. Indien er wapens en/of drugs worden aangetroffen, dan wordt de toegang geweigerd en een melding gemaakt bij de politie. Bij grotere hoeveelheden drugs (3+) of aantreffen van steek- of vuurwapens wordt die persoon aangehouden en direct de politie gebeld.

Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten

Iedere bezoeker die 18+ is krijgt een bandje. Zonder bandje, geen alcohol. Elke dag een andere kleur.

Indien een minderjarige bezoeker onder invloed lijkt te zijn van alcohol dan voert de beveiliging een alcoholcontrole uit. Blijkt deze positief dan wordt de toegang geweigerd. Indien deze persoon dermate onder invloed blijkt te zijn waardoor hij een gevaar voor zichzelf en andere vormt dan wordt er een melding gedaan bij de politie.

Indien een bezoeker geen bandje (meer) heeft, dan dient hij/zij zich opnieuw te melden bij de ingang, zich te identificeren en vragen om een nieuw bandje. Ook nadat iemand het terrein heeft verlaten en opnieuw terugkomt, dan dient hij/zij zich opnieuw te identificeren

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van De Kermistuin is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

Personen die door alcoholmisbruik en/ of onder invloed van verdovende middelen terecht komen bij de EHBO, en de EHBO weer mogen verlaten, zullen niet opnieuw het evenemententerrein op worden gelaten.

Consumpties / Alcohol

Bij de bar en kassa hangt het NIX18 logo

Barpersoneel wordt elke dag voor start geïnstrueerd dat er absoluut geen alcohol verkocht mag worden aan minderjarige / mensen zonder bandje. Bij twijfel moet het personeel om identiteitsbewijs vragen

Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. Bij constatering van een overtreding word de overtreder van het festivalterrein verwijderd.

Ook de beveiliging moet bij twijfel nogmaals om iemand identiteitsbewijs vragen om te controleren of iemand niet minderjarig is

Bij constatering van het doorgeven van alcoholische dranken aan personen van -18 worden de doorgever en degene die dit aanpakt verwijderd van het evenemententerrein.

Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen. Drank en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein

Roken en drugs

Roken is toegestaan op het evenement terrein.

Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.

Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

Algemene Huisregels Triple Events

Triple Events behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot De Kermistuin te ontzeggen.

Op de evenementen van Triple Events kan soms harde muziek geproduceerd worden. Triple Events is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen aan het gehoor. Triple Events adviseert om oordoppen te dragen.

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere optredens zal ten alle tijden worden geprobeerd een vervangend optreden van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan met voorwerpen en/of objecten te gooien dan wel slaan. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. Indien er spullen van de organisatie ontvreemd dan wel gesloopt worden dan kan de dader hierop aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens evenementen van Triple Events zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor onze website, sociale media kanalen met promotiedoeleinden. Door het betreden van evenementen van Triple Events geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Zodra de bezoeker na het evenement een foto van zichzelf ziet en dit niet gewenst is kan dit gemaild worden naar: info@tripleevents.nl

Triple Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Triple Events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.