fbpx

Huisregels OktoberBest

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico. De organisatie van OktoberBest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Op de Het OktoberBest kan soms harde muziek geproduceerd worden. Triple Events is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen aan het gehoor. Triple Events adviseert om oordoppen te dragen.

Tijdens het OktoberBest zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor onze website, social media kanalen met promotiedoeleinden. Door het kopen van een ticket en betreden van het OktoberBest geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Zodra de bezoeker na het evenement een foto van zichzelf ziet en dit niet gewenst is kan dit gemaild worden naar: info@tripleevents.nl

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere optredens zal ten alle tijden worden geprobeerd een vervangend optreden van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren. 

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan met voorwerpen en/of objecten te gooien dan wel slaan. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. Indien er spullen van de organisatie ontvreemd dan wel gesloopt worden dan kan de dader hierop aansprakelijk gesteld worden.

Bezoekers die misbruik maken van Nooddeuren en/of nood voorzieningen worden verwijderd van het evenementen terrein.

Toegang
Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Tickets Het OktoberBest zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop. Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen. De min. leeftijd is 18 jaar.

Als bezoeker van Het OktoberBest dient u zich te kunnen legitimeren conform na de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd kunnen worden. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets of fraude met legitimatie) zal de organisatie aangifte doen bij de politie.

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het OktoberBest worden gecontroleerd door veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Triple Events behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot OktoberBest te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

Het is ten strengste verboden om gevaarlijke voorwerpen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.

Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten.

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van OktoberBest is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

Geld
Bij de kassa is het mogelijk om cash en met pin te betalen.

Consumpties / Alcohol
Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.

Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen. Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein.

Roken en drugs
Het is in de tent niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein.

Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.

Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.  

Triple Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Triple Events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.