fbpx

Huisregels Zomeravonden

Betreden van het terrein van de Zomeravonden op z’n Best is op eigen risico.

Organisator Triple Events is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan goederen

Tijdens De Zomeravonden zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor onze website, social media kanalen met promotiedoeleinden. Door het betreden van De Kermistuin geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Zodra de bezoeker na het evenement een foto van zichzelf ziet en dit niet gewenst is kan dit gemaild worden naar: info@tripleevents.nl

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan met voorwerpen en/of objecten te gooien dan wel slaan. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. Indien er spullen van de organisatie ontvreemd dan wel gesloopt worden dan kan de dader hierop aansprakelijk gesteld worden.

Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich bij vraag altijd te legitimeren.

Bij constatering van onrechtmatigheden (fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Het kopen en consumeren van alcohol en rookwaren is niet toegestaan voor bezoekers jonger dan 18 jaar en dient men bij twijfel desgevraagd ter controle het identiteitsbewijs te tonen aan het barpersoneel of de beveiliging medewerkers. Bij + 18 zal een gekleurd 18+ pols bandje worden omgedaan waarbij duidelijk is dat de persoon boven de 18 jaar is en daarom alcohol aan geschonken mag worden. Geen bandje is geen alcoholisch drankje! Kapotte bandjes of ‘verloren’ bandjes wekt argwaan en kan de organisatie zien als een vorm van fraude. Bij constatering van fraude met polsbandjes word aangifte gedaan bij de politie.

Bezoekers onder de leeftijd van 18 die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen worden overgedragen aan de politie.

Tevens is het voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te vertrekken en/of te verkopen aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand feit zal conform de huisregels worden over gegaan tot verwijdering van het evenementen terrein en worden overgedragen aan de politie.

Een bezoekers van onder de 18 jaar waarvan het vermoeden bestaat dat deze onder invloed is van alcohol, zal worden gevraagd om mee te werken aan een blaastest welke zal worden afgenomen door een beveiliging medewerker. Bij weigering of positieve uitslag van de test zal deze worden overgedragen aan de politie.

Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen

Het is ten strengste verboden om gevaarlijke voorwerpen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij zich te hebben.

De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.

Munten zijn inwisselbaar en blijven geldig voor alle zomeravonden en De Kermistuin van Triple Events.

Op het evenementen terrein bevindt zich open water, ouders/verzorgers worden geacht zelf toezicht te houden op eigen kinderen.

Het is verboden voor niet-deelnemers op enigerlei wijze producten of diensten aan te bieden.

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.