fbpx

Algemene Huisregels Triple Events

Dit zijn algemene huisregels voor het bezoeken van evenementen van Triple Events. Voor de evenementen zoals OktoberBest, De Zomeravonden en De Kermistuin zijn er aanvullende huisregels. Deze staan vermeld onder de genoemde evenementen. 

Triple Events behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot een evenement te ontzeggen. 

Het betreden van het evenemententerrein ven Triple Event en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico. Triple Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. 

Op de evenementen van Triple Events kan soms harde muziek geproduceerd worden. Triple Events is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen aan het gehoor. Triple Events adviseert om oordoppen te dragen.

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere optredens zal ten alle tijden worden geprobeerd een vervangend optreden van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren.

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan met voorwerpen en/of objecten te gooien dan wel slaan. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. Indien er spullen van de organisatie ontvreemd dan wel gesloopt worden dan kan de dader hierop aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens evenementen van Triple Events zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor onze website, sociale media kanalen met promotiedoeleinden. Door het betreden van evenementen van Triple Events geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Zodra de bezoeker na het evenement een foto van zichzelf ziet en dit niet gewenst is kan dit gemaild worden naar: info@tripleevents.nl

Toegang
Als bezoeker op de evenementen van Triple Events dient u zich te kunnen legitimeren conform na de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd kunnen worden.

Bij een gerede verdenking kan een bezoeker tijdens een evenement worden gecontroleerd door een beveiligingsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 

Het is ten strengste verboden om gevaarlijke voorwerpen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben. 

De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van De Kermistuin is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

Roken en Drugs
Roken onder een overkapping waarvan de zijkanten open zijn is toegestaan.

Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.

Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

Consumpties / Alcohol
Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. Bij constatering van een overtreding word de overtreder van het evenemententerrein verwijderd en overgedragen aan de politie.

Bij constatering van het doorgeven van alcoholische dranken aan personen van -18 worden de doorgever en degene die dit aanpakt verwijderd van het evenemententerrein en overgedragen aan de politie. 

Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD

Triple Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Triple Events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Raadhuisplein 30A
5683EA Best
Nederland